Khuyến mãi

Thông tin khuyến mãi lấy cao răng

Cạo vôi răng miễn phí – Ưu đãi tại Nha khoa KIM

Chương trình cạo vôi răng miễn phí áp dụng như thế nào?
Chương trình cạo vôi răng miễn phí tại Nha khoa KIM diễn ra từ ngày 07/04/2017 – 14/04/2017. Tất […]

12-04-2017|Categories: Khuyến mãi|Tags: , |0 Comments

Cạo vôi răng khuyến mãi tại Nha khoa KIM

Chi tiết chương trình cạo vôi răng khuyến mãi
Chương trình cạo vôi răng khuyến mãi của Nha khoa KIM áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng kí trong […]

BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN